Zapobieganie chorobom jest o wiele bardziej skuteczne niż ich leczenie. Promotorzy Zdrowia organizują wykłady, warsztaty i spotkania mające na celu zapoznanie pracowników z profilaktyką chorób oraz prawidłowymi zachowaniami zdrowotnymi.

 

Zakres tematów w zakresie profilaktyki zdrowotnej to m.in.:

- cukrzyca,

- zdrowy kręgosłup,

- choroby dietozależne,

- prawidłowe nawyki żywieniowe,

- ergonomia w miejscu pracy,

- wiele innych.

 

Spotkanie może odbyć się w formie kilkugodzinnej akcji w Państwa zakładzie pracy w ramach „dnia zdrowia”. Podczas tego dnia zapewnimy Państwa pracownikom spotkanie z osobami na co dzień zajmującymi się promocją zdrowia tj. ratownikiem medycznym, doradcą żywieniowym, trenerem personalnym, fizjoterapeutą oraz specjalistą ds. ergonomii.

 

Program "dnia zdrowia" zawsze dostosowujemy do Państwa potrzeb i charakterystyki zakładu pracy.

Zapobieganie chorobom jest o wiele bardziej skuteczne niż ich leczenie. Promotorzy Zdrowia organizują wykłady, warsztaty i spotkania mające na celu zapoznanie pracowników z profilaktyką chorób oraz prawidłowymi zachowaniami zdrowotnymi.

 

Zakres tematów w zakresie profilaktyki zdrowotnej to m.in.:

- cukrzyca,

- zdrowy kręgosłup,

- choroby dietozależne,

- prawidłowe nawyki żywieniowe,

- ergonomia w miejscu pracy,

- wiele innych.

 

Spotkanie może odbyć się w formie kilkugodzinnej akcji w Państwa zakładzie pracy w ramach „dnia zdrowia”. Podczas tego dnia zapewnimy Państwa pracownikom spotkanie z osobami na co dzień zajmującymi się promocją zdrowia tj. ratownikiem medycznym, doradcą żywieniowym, trenerem personalnym, fizjoterapeutą oraz specjalistą ds. ergonomii.

 

Program "dnia zdrowia" zawsze dostosowujemy do Państwa potrzeb i charakterystyki zakładu pracy.

- - - -